Disclaimer

ALGEMENE DISCLAIMER

De gegevens op de website van Thai afhaal Mengrai zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over de producten en diensten die Thai afhaal Mengrai uitvoerd. Thai afhaal Mengrai spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken worden. Daarom kunnen aan de website en overige pagina's die deel uitmaken van de website geen rechten worden ontleend.

PRIVACYSTATEMENT

Thai afhaal Mengrai respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie over activiteiten van Thai afhaal Mengrai worden opgeslagen. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, dan kunt u dit ten alle tijde kenbaar maken per email, telefoon, brief.

HYPERLINKS

De website bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Thai afhaal Mengrai liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Thai afhaal Mengrai is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van deze hyperlinks is dus voor eigen risico.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan de websites van Thai afhaal Mengrai is voor uw eigen rekening en risico. Thai afhaal Mengrai sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Thai afhaal Mengrai.

TOEGANG

Thai afhaal Mengrai behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Uw bestelling
Totaal: